logo
اخبار

COVID ANTI VIRUS

احتمال ورود واکسن کرونا 

واکسن فایزر/ بیون‌تک اولین واکسنی است که بعد از شیوع ویروس کرونا در فهرست استفاده ضروری سازمان بهداشت جهانی قرار می گیرد.

اضافه شدن واکسن فایزر به لیست سازمان بهداشت جهانی به کشورها امکان می دهد روند تأیید نظارتی خود را برای واکسن تسریع ببخشند.

همچنین بعد از اضافه شدن واکسن فایزر، یونیسف و سازمان بهداشت پان آمریکایی می‌تواند این واکسن را به کشورهای مورد نیاز وارد کند.

دکتر ماریانژلا سیمائو دستیار مدیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: این یک گام بسیار مثبت در جهت اطمینان از دسترسی جهانی به واکسن های کووید-۱۹ است.

وی افزود: تأمین منابع مهم مورد نیاز برای خدمات رسانی به همه کشورهای جهان و جلوگیری از همه گیری از اهمیت حیاتی برخوردار است.