logo
  • ( Aerosil 200 )

    وزن:

    از ویژگیهای دیگر این محصول کاربرد اروزیل جهت بالابردن غلظت مواد و افزایش خواص چسبندگی از اروزیل جهت جلوگیری از ته نشینی نیز استفاده میکنند اروزیل به عنوان فیلر (پرکننده) نیز کاربرد دارد زیرا دارای خواصی مانند نرمی ، حجم دهندگی و صیقل دهندگی می باشد از اروزیل 200 میتوان در رنگ و پوشش ها ، رزین پلی استر غیر اشباع ، کتژل ها ، چسب سازی ، جوهر چاپ استفاده کرد

    تعداد


قیمت کل

0 تومان