logo
  • ( A 820 )

    وزن:

    از ویژگیهای این محصول افزوندن آن در رنگ های امولسیونی و به عنوان مات کننده در جلادهنده ها و نیز به عنوان فیلر(پر کننده) در جوهر چاپ کاربرد دارد سیلیکات آلومینیوم A 820 به عنوان یک فیلر مخصوص در کاغذ دیواری و به عنوان اکستندر(پوشش دهنده) در کاغذسازی کاربرد دارد همچنین تاثیر مثبتی بر روی پخش شدن جوهر دارد

    تعداد


قیمت کل

0 تومان