logo
  • (Isopropyl Alcohol )

    وزن:

    از ویژگیهای دیگر ایزو پروپیل الکل استفاده از آن به عنوان حلال در صنایع رنگ سازی و چاپ است از ایزو پروپیل الکل Pure دار میتوان در صنایع داروسازی و موادی که نیاز به گرید بهداشتی دارند استفاده کرد همچنین ایزو پروپیل الکل ال جی به عنوان تمیزکننده LCD و قطعات نیمه رسانا کاربرد دارد

    تعداد


قیمت کل

0 تومان