logo
  • ( (Ortho Xylene (OX )

    وزن:

    از ویژگیهای دیگر این محصول , اورتوزایلین به لحاظ تجاری ماده مهمی به حساب می آید زیرا در تولید محصولات شیمیایی از جمله رنگها،دارو ها، حشره کش ها و ... به کار گرفته می شود یکی از زمینه های استفاده از اورتوزایلین، استفاده از این ماده در رنگها و پوشش های لوازم خانگی و خودرو هاست در صورت تماس با زایلین این ماده میتواند باغث تحریک ارگان هایی همچون پوست، چشم، بینی، گلو و سیستم عصبی شود که در صورت تحریک سیستم عصبی می توانند عوارضی همچون سردرد، سرگیجه، عدم تعادل ، فراموشی و ... شود.در صورت مواجهه با مقادیر زیاد این ماده ممکن است اختلال در تنفس،آسیب به کبد،ریه و کلیه هم مشاهده  شود

     

    تعداد


قیمت کل

0 تومان