logo
  • ( Toluene Tabriz )

    وزن:

    از ویژگیای دیگر این محصول استفاده از آن به عنوان حلال شیمیایی در اکثر صنایع از جمله صنایع نظامی , تینر سازی , حلال رنگ , جوهر چاپ , لاک و ضدعفونی کننده ها , چسب و رنگ ورزین و غیره کاربرد دارد , همچنان میتوان از آن برای فوم و TNT استفاده نمود تلوئن همچنان به عنوان داروئی اشتنشاقی برای زدودن سموم می باشد

    تعداد


قیمت کل

0 تومان