logo
  • ( PVC S7054 )

    وزن:

    از ویژگهای این محصول این است که در شرایط حاضر یکی از ارزشمندترین محصولات صنعت پتروشیمی است به طورعمومی بیشتر از ۵۰٪ از پی وی سی ساخت بشر در ساختمان سازی استفاده می‌شود ؛ زیرا پی وی سی ارزان بوده و به سادگی سرهم بندی می‌شود کاربردهای این محصول در پروفیل های نرم مانند شیلنگ و کابل می باشد

    تعداد


قیمت کل

0 تومان